Dragan Stanišić

Rođen u Sarajevu 24.07.1978. godine, trenutno nastanjen u Banjaluci. Pravni fakultet završio 2009. godine na Palama. Od 2010. do 2012. radio kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Pašalić & Partners. Od 2012. do 2018. bio zaposlen kao Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove "Osiguranje Aura", nakon čega osniva vlastitu advokatsku kancelariju.